Nhiều chính sách mới đối với giáo dục mầm non

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015, bao gồm chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục.

Theo đó, đối với trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn; cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định; trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 120.000 đồng/tháng để duy trì bữa ăn trưa tại trường và được hưởng theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học.