Giáo dục bảo vệ môi trường trẻ mầm non theo hướng tích hợp

Tận dụng các tình huống có sẵn

Cũng theo cô Trang, giáo viên có thể tận dụng các tình huống có sẵn, lựa chọn các đối tượng hay các địa điểm có liên quan đến giáo dục bảo vệ môi trường phù hợp để tổ chức cho trẻ tham quan, quan sát, đàm thoại, khám phá và phát hiện về các vấn đề liên quan đến môi trường, từ đó hướng dẫn trẻ tìm ra cách giải quyết tích cực.